Kurs ratownika wodnego

Szkolenie Ratownika Wodnego prowadzone wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747/ po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Ratownik wodny to osoba która:

  • Ukończyła szkolenie ratowników wodnych
  • Ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Posiada uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym
  • Jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu