Kurs Instruktora ratownictwa wodnego

Kurs na Instruktora Ratownictwa Wodnego to kurs przygotowujący do zdania egzaminu i podjęcia pracy w jednostkach ratownictwa wodnego. Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA kandydat otrzymuje uprawnienia zawodowe instruktora ratownictwa wodnego. Kurs trwa min. 38 godzin i zakończony jest egzaminem praktycznym po którym wydane zostanie stosowne zaświadczenie.
Otrzymane zaświadczenie uprawnia do podjęcia pracy w kadrach dydaktycznych podmiotów szkolących w zakresie prowadzenia kursów na ratownika wodnego oraz szkoleń na instruktora ratownictwa wodnego.