Audyt bezpieczeństwa

SPORT ACADEMY świadczy usługi doradcze i wykonawcze w zakresie wykonywania analiz zagrożeń na obiektach z pływalniami. Kadra doświadczonych i wykwalifikowanych osób ze sprzętem pomiarowym i szkoleniowym dokonuje wizji lokalnej obiektu po czym tworzy wnikliwą analizę stanu obecnego, zaznaczając przy tym sytuacje jakich należy się wystrzegać i jak poprawiać bieżący stan. 

Prócz wiedzy i doświadczenia, opiniujący swoją analizę opierają o aktualne akty prawne – ustawy i rozporządzenia, traktujące o ratownictwie wodnym i bezpieczeństwie na obszarach wodnych. 

Chcesz, aby Twój obiekt działał w myśl prawa i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa? Zgłoś się do nas! Doradzimy w sposób profesjonalny, jak Twój obiekt może wejść na najwyższy poziom bezpieczeństwa świadczonych usług.